Wettelijke vermeldingen

 

Verantwoordelijke uitgever

De uitgever die verantwoordelijk is voor deze website is Tech’NC explore bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue Louis de Geer, 6, 1348 Louvain-La-Neuve. U kan ons contacteren per telefoon +32(0)496 11 10 82 of per e-mail via info@technc.be. Ons BTW-nummer is BE0 631.705.768.

Privacybeleid

TECH’NC is de verantwoordelijke voor de gegevens die op deze website worden verzameld. U kunt een e-mail sturen naar info@technc.be als u vragen heeft over het privacybeleid.
Dit privacybeleid documenteert het privacybeleid van TECH’NC als verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. voor de verwerkingen waarvoor TECH’NC het doel en de wijze van verwerking definieert.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld over de gebruikers van deze website?

De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens aan TECH’NC doorgeven via deze website door de site te bezoeken of door een verzoek in te dienen via het contactformulier.
Voor elke contactaanvraag verzamelt TECH’NC de volgende informatie:

 • Naam
 • e-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bericht

Waarom TECH’NC persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt ?

De informatie die de gebruiker invult via het contactformulier wordt alleen gebruikt om te reageren op het verzoek van de gebruiker. Wanneer het verzoek commercieel is, en met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het verzenden van mailings over zakelijke onderwerpen (nieuwe dienst, nieuws…).
Persoonlijke gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Hoe TECH’NC persoonlijke gegevens verzamelt

TECH’NC verzamelt gegevens over gebruikers via verschillende informatiebronnen :

 • De gebruiker stuurt een e-mail naar info@technc.be
 • De gebruiker dient een aanvraag in via het contactformulier
 • Cookies

Wie verwerkt de persoonlijke gegevens van gebruikers

TECH’NC is de belangrijkste ontvanger van de informatie die via het contactformulier wordt verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe TECH’NC bewijs van toestemming van de gebruiker verzamelt en bewaart

Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat kan worden gemaakt van zijn of haar persoonlijke gegevens op het moment dat hij of zij deze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid.

Hoe lang bewaart TECH’NC de persoonlijke gegevens van gebruikers en wat is de wettelijke basis ?

De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzameld, worden slechts verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de vraag van de gebruiker te beantwoorden. Hierdoor is de bewaartermijn van de informatie variabel en afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. Wanneer een gebruiker het contactformulier indient, mag hij met recht een reactie van ons verwachten.
Indien de aanvraag commercieel is, bewaart TECH’NC, met toestemming van de prospect, de gegevens gedurende 3 jaar na het laatste contact op basis van de aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten en de uitdrukkelijke toestemming van de prospect.

Rechten van de betrokken personen

In overeenstemming met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die TECH’NC over hen verzamelt:

 • Recht van toegang
 • Recht op correctie
 • Recht op wissen (recht op vergetelheid)
 • Recht van beperking
 • Recht op overdraagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen gebruikers een e-mail sturen naar info@techn.be met het onderwerp van hun verzoek. TECH’NC zal binnen een kalendermaand na ontvangst van het verzoek reageren op het verzoek met betrekking tot de hierboven vermelde rechten.
Om veiligheidsredenen zal TECH’NC voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten de identiteit van de persoon die het verzoek indient, verifiëren. Daartoe wordt de betrokkene uitgenodigd om een van de twee acties uit te voeren:

 • Stuur een kopie van een officieel document (identiteitskaart, paspoort) en een kopie van een dienstfactuur (telefoon, elektriciteit…) waarin de naam en het adres van de betrokkene duidelijk zijn vermeld.
 • Bel TECH’NC die een strenge telefonische controle zal uitvoeren die bestaat uit het vergelijken van de antwoorden van de gebruiker met de informatie waarover hij beschikt.

TECH’NC zal pas op het verzoek reageren na een positieve identificatie.

Onderaannemers

TECH’NC deelt geen persoonlijke informatie met andere bedrijven.

Gebruik van cookies

De website van TECH’s NC maakt gebruik van verschillende cookies. Een “cookie” is een bestand van beperkte omvang, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van een computer wordt gestuurd.

Interne cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site

Als sessiecookie zijn deze cookies vrijgesteld van de toestemmingsverplichting, in overeenstemming met artikel 129 van het LCE. Zie punt 3.4. van Advies 04/2012 van Groep 29 (overkoepelende organisatie van de Europese privacycommissies) over uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.

Cookies voor het meten van het publiek

Om de site aan te passen aan de eisen van de bezoekers, meten we het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de bezoekers op de site en hun terugkeerfrequentie. Google Analytics is de statistische tool die TECH’NC gebruikt en genereert de volgende cookies:

analytics.js

Naam van de cookie Bewaartijd
Beschrijving
_ga 2 jaar Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_gid 24 uur Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_gat 1 minuut Gebruikt om de vraag te verminderen

 

ga.js

Naam van de cookie Bewaartijd Beschrijving
__utma 2 jaar na de laatste update Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen __utma-cookie bestaat. Het cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt.
__utmt 10 minuten Gebruikt om de vraag te verminderen
__utmb 30 minuten na de laatste update Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaand __utmb-cookie bestaat. Het cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt.
__utmz 6 maanden na de laatste update Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt.

We verzamelen ook uw IP-adres, om te bepalen vanuit welke stad u verbinding maakt. Dit wordt direct na gebruik geanonimiseerd. TECH’NC kan dus in geen geval op deze manier natuurlijke personen identificeren.
Er wordt geen informatie met betrekking tot deze cookies doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.
Google verzekert dat het alle nodige veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om de veiligheid van de gegevens te garanderen door zich te houden aan het “Privacy Shield”, waarvan de certificering te zien is via deze link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
U kunt ervoor kiezen om cookies en de statistische analyse van uw surfgegevens te weigeren via de opt-out-procedure die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Intellectueel Eigendom

De teksten, afbeeldingen en eventuele video’s op deze website zijn het intellectuele eigendom van TECH’NC. Deze inhoud mag niet worden hergebruikt, gekopieerd, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van TECH’NC. Deze inhoud mag niet worden hergebruikt, gekopieerd, geheel of gedeeltelijk zonder toestemming.

Tech'NC

 

Louis de Geerstraat 6

1348 Louvain-La-Neuve

Belgïe

+32 498 52 38 37

Wettelijke vermeldingen

Webdesign en ontwikkeling, met ♥, door Digitalix